Polska / zagranica / Jugosławia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 061
Liczba wydanych kart do głosowania704
Liczba kart wyjętych z urny704
Liczba ważnych głosów699
Liczba nieważnych głosów5
Frekwencja (%) 66,35
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0699 0,00
IKONOWICZ Piotr0699 0,00
KALINOWSKI Jarosław12699 1,72
KORWIN-MIKKE Janusz6699 0,86
KRZAKLEWSKI Marian24699 3,43
KWAŚNIEWSKI Aleksander545699 77,97
LEPPER Andrzej6699 0,86
ŁOPUSZAŃSKI Jan1699 0,14
OLECHOWSKI Andrzej98699 14,02
PAWŁOWSKI Bogdan2699 0,29
WAŁĘSA Lech5699 0,72
WILECKI Tadeusz0699 0,00