Polska / zagranica / Irlandia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania142
Liczba wydanych kart do głosowania139
Liczba kart wyjętych z urny139
Liczba ważnych głosów139
Liczba nieważnych głosów0
Frekwencja (%) 97,89
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0139 0,00
IKONOWICZ Piotr2139 1,44
KALINOWSKI Jarosław0139 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz10139 7,19
KRZAKLEWSKI Marian23139 16,55
KWAŚNIEWSKI Aleksander42139 30,22
LEPPER Andrzej0139 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0139 0,00
OLECHOWSKI Andrzej60139 43,17
PAWŁOWSKI Bogdan0139 0,00
WAŁĘSA Lech2139 1,44
WILECKI Tadeusz0139 0,00