Polska / zagranica / Hiszpania
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania543
Liczba wydanych kart do głosowania470
Liczba kart wyjętych z urny470
Liczba ważnych głosów469
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 86,56
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz2469 0,43
IKONOWICZ Piotr1469 0,21
KALINOWSKI Jarosław2469 0,43
KORWIN-MIKKE Janusz5469 1,07
KRZAKLEWSKI Marian120469 25,59
KWAŚNIEWSKI Aleksander211469 44,99
LEPPER Andrzej3469 0,64
ŁOPUSZAŃSKI Jan11469 2,35
OLECHOWSKI Andrzej109469 23,24
PAWŁOWSKI Bogdan1469 0,21
WAŁĘSA Lech3469 0,64
WILECKI Tadeusz1469 0,21