Polska / zagranica / Grecja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania729
Liczba wydanych kart do głosowania608
Liczba kart wyjętych z urny608
Liczba ważnych głosów595
Liczba nieważnych głosów13
Frekwencja (%) 83,40
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz3595 0,50
IKONOWICZ Piotr5595 0,84
KALINOWSKI Jarosław4595 0,67
KORWIN-MIKKE Janusz7595 1,18
KRZAKLEWSKI Marian129595 21,68
KWAŚNIEWSKI Aleksander315595 52,94
LEPPER Andrzej0595 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan4595 0,67
OLECHOWSKI Andrzej111595 18,66
PAWŁOWSKI Bogdan1595 0,17
WAŁĘSA Lech14595 2,35
WILECKI Tadeusz2595 0,34