Polska / zagranica / Francja
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania4 209
Liczba wydanych kart do głosowania3 965
Liczba kart wyjętych z urny3 957
Liczba ważnych głosów3 903
Liczba nieważnych głosów54
Frekwencja (%) 94,20
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz73 903 0,18
IKONOWICZ Piotr73 903 0,18
KALINOWSKI Jarosław493 903 1,26
KORWIN-MIKKE Janusz833 903 2,13
KRZAKLEWSKI Marian1 3533 903 34,67
KWAŚNIEWSKI Aleksander1 1463 903 29,36
LEPPER Andrzej183 903 0,46
ŁOPUSZAŃSKI Jan543 903 1,38
OLECHOWSKI Andrzej1 0543 903 27,00
PAWŁOWSKI Bogdan43 903 0,10
WAŁĘSA Lech1253 903 3,20
WILECKI Tadeusz33 903 0,08