Polska / zagranica / Finlandia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania189
Liczba wydanych kart do głosowania166
Liczba kart wyjętych z urny166
Liczba ważnych głosów165
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 87,83
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz0165 0,00
IKONOWICZ Piotr0165 0,00
KALINOWSKI Jarosław4165 2,42
KORWIN-MIKKE Janusz1165 0,61
KRZAKLEWSKI Marian19165 11,52
KWAŚNIEWSKI Aleksander84165 50,91
LEPPER Andrzej0165 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0165 0,00
OLECHOWSKI Andrzej54165 32,73
PAWŁOWSKI Bogdan0165 0,00
WAŁĘSA Lech3165 1,82
WILECKI Tadeusz0165 0,00