Polska / zagranica / Dania
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania448
Liczba wydanych kart do głosowania420
Liczba kart wyjętych z urny419
Liczba ważnych głosów418
Liczba nieważnych głosów1
Frekwencja (%) 93,75
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz2418 0,48
IKONOWICZ Piotr0418 0,00
KALINOWSKI Jarosław6418 1,44
KORWIN-MIKKE Janusz5418 1,20
KRZAKLEWSKI Marian89418 21,29
KWAŚNIEWSKI Aleksander168418 40,19
LEPPER Andrzej0418 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan0418 0,00
OLECHOWSKI Andrzej128418 30,62
PAWŁOWSKI Bogdan1418 0,24
WAŁĘSA Lech19418 4,55
WILECKI Tadeusz0418 0,00