Polska / zagranica / Bułgaria
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania340
Liczba wydanych kart do głosowania320
Liczba kart wyjętych z urny320
Liczba ważnych głosów316
Liczba nieważnych głosów4
Frekwencja (%) 94,12
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz1316 0,32
IKONOWICZ Piotr2316 0,63
KALINOWSKI Jarosław3316 0,95
KORWIN-MIKKE Janusz2316 0,63
KRZAKLEWSKI Marian48316 15,19
KWAŚNIEWSKI Aleksander178316 56,33
LEPPER Andrzej1316 0,32
ŁOPUSZAŃSKI Jan3316 0,95
OLECHOWSKI Andrzej71316 22,47
PAWŁOWSKI Bogdan0316 0,00
WAŁĘSA Lech7316 2,22
WILECKI Tadeusz0316 0,00