Polska / zagranica / Belgia
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 939
Liczba wydanych kart do głosowania1 781
Liczba kart wyjętych z urny1 780
Liczba ważnych głosów1 764
Liczba nieważnych głosów16
Frekwencja (%) 91,85
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz31 764 0,17
IKONOWICZ Piotr01 764 0,00
KALINOWSKI Jarosław311 764 1,76
KORWIN-MIKKE Janusz271 764 1,53
KRZAKLEWSKI Marian4081 764 23,13
KWAŚNIEWSKI Aleksander7651 764 43,37
LEPPER Andrzej121 764 0,68
ŁOPUSZAŃSKI Jan131 764 0,74
OLECHOWSKI Andrzej4611 764 26,13
PAWŁOWSKI Bogdan11 764 0,06
WAŁĘSA Lech391 764 2,21
WILECKI Tadeusz41 764 0,23