Polska / zagranica / Albania
Procentowa liczba głosów na poszczególnych kandydatów
 

Statystyka ogólna
 
Liczba uprawnionych do głosowania21
Liczba wydanych kart do głosowania18
Liczba kart wyjętych z urny18
Liczba ważnych głosów16
Liczba nieważnych głosów2
Frekwencja (%) 85,71
 

Wyniki wyborów
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz016 0,00
IKONOWICZ Piotr016 0,00
KALINOWSKI Jarosław016 0,00
KORWIN-MIKKE Janusz016 0,00
KRZAKLEWSKI Marian216 12,50
KWAŚNIEWSKI Aleksander816 50,00
LEPPER Andrzej016 0,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan016 0,00
OLECHOWSKI Andrzej616 37,50
PAWŁOWSKI Bogdan016 0,00
WAŁĘSA Lech016 0,00
WILECKI Tadeusz016 0,00