Polska / wyniki według miejsca zamieszkania wyborcy
Frekwencja według miejsca zamieszkania wyborcy
 

Statystyka według miejsca zamieszkania wyborcy
 
Rodz. miejsca zamieszkaniaLiczba uprawnionych do głosowaniaLiczba wydanych kart do glosowaniaLiczba kart wyjetych z urnyLiczba ważnych głosówLiczba nieważnych głosówFrekwencja
miasto14 859 2989 538 5339 532 4039 452 09980 304 64,19
wieś7 901 9204 452 9134 451 1184 385 02166 097 56,35
obszar miejski4 300 1562 615 6442 614 4852 586 90427 581 60,83
obszar wiejski1 988 9951 131 7901 131 3801 115 62615 754 56,90
statki2 3102 2002 1962 10492 95,24
zagranica69 62557 71157 64957 165484 82,89
 

Wyniki głosowania według miejsca zamieszkania wyborcy
 
KandydatRodz. miejsca zamieszkaniaLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariuszmiasto 52 862 9 452 099 0,56
GRABOWSKI Dariuszwieś 17 955 4 385 021 0,41
GRABOWSKI Dariuszobszar miejski 13 606 2 586 904 0,53
GRABOWSKI Dariuszobszar wiejski 4 447 1 115 626 0,40
GRABOWSKI Dariuszzagranica 124 57 165 0,22
GRABOWSKI Dariuszstatki 8 2 104 0,38
IKONOWICZ Piotrmiasto 24 571 9 452 099 0,26
IKONOWICZ Piotrzagranica 66 57 165 0,12
IKONOWICZ Piotrstatki 5 2 104 0,24
IKONOWICZ Piotrwieś 6 991 4 385 021 0,16
IKONOWICZ Piotrobszar miejski 5 349 2 586 904 0,21
IKONOWICZ Piotrobszar wiejski 1 690 1 115 626 0,15
KALINOWSKI Jarosławmiasto 177 410 9 452 099 1,88
KALINOWSKI Jarosławobszar miejski 122 924 2 586 904 4,75
KALINOWSKI Jarosławobszar wiejski 122 141 1 115 626 10,95
KALINOWSKI Jarosławzagranica 961 57 165 1,68
KALINOWSKI Jarosławstatki 17 2 104 0,81
KALINOWSKI Jarosławwieś 624 496 4 385 021 14,24
KORWIN-MIKKE Januszmiasto 174 953 9 452 099 1,85
KORWIN-MIKKE Januszzagranica 765 57 165 1,34
KORWIN-MIKKE Januszstatki 89 2 104 4,23
KORWIN-MIKKE Januszwieś 35 753 4 385 021 0,82
KORWIN-MIKKE Januszobszar wiejski 8 917 1 115 626 0,80
KORWIN-MIKKE Januszobszar miejski 32 022 2 586 904 1,24
KRZAKLEWSKI Marianmiasto 1 510 130 9 452 099 15,98
KRZAKLEWSKI Marianobszar wiejski 156 101 1 115 626 13,99
KRZAKLEWSKI Marianzagranica 21 469 57 165 37,56
KRZAKLEWSKI Marianstatki 157 2 104 7,46
KRZAKLEWSKI Marianwieś 683 330 4 385 021 15,58
KRZAKLEWSKI Marianobszar miejski 368 434 2 586 904 14,24
KWAŚNIEWSKI Aleksandermiasto 5 176 472 9 452 099 54,77
KWAŚNIEWSKI Aleksanderwieś 2 162 569 4 385 021 49,32
KWAŚNIEWSKI Aleksanderobszar miejski 1 517 281 2 586 904 58,65
KWAŚNIEWSKI Aleksanderobszar wiejski 609 757 1 115 626 54,66
KWAŚNIEWSKI Aleksanderstatki 1 233 2 104 58,60
KWAŚNIEWSKI Aleksanderzagranica 17 912 57 165 31,33
LEPPER Andrzejmiasto 136 464 9 452 099 1,44
LEPPER Andrzejwieś 265 268 4 385 021 6,05
LEPPER Andrzejobszar miejski 74 745 2 586 904 2,89
LEPPER Andrzejobszar wiejski 60 744 1 115 626 5,44
LEPPER Andrzejstatki 46 2 104 2,19
LEPPER Andrzejzagranica 303 57 165 0,53
ŁOPUSZAŃSKI Janmiasto 80 113 9 452 099 0,85
ŁOPUSZAŃSKI Janwieś 32 410 4 385 021 0,74
ŁOPUSZAŃSKI Janobszar wiejski 7 462 1 115 626 0,67
ŁOPUSZAŃSKI Janzagranica 1 161 57 165 2,03
ŁOPUSZAŃSKI Janstatki 15 2 104 0,71
ŁOPUSZAŃSKI Janobszar miejski 18 521 2 586 904 0,72
OLECHOWSKI Andrzejmiasto 1 993 175 9 452 099 21,09
OLECHOWSKI Andrzejwieś 501 714 4 385 021 11,44
OLECHOWSKI Andrzejobszar miejski 403 983 2 586 904 15,62
OLECHOWSKI Andrzejobszar wiejski 131 757 1 115 626 11,81
OLECHOWSKI Andrzejstatki 485 2 104 23,05
OLECHOWSKI Andrzejzagranica 13 027 57 165 22,79
PAWŁOWSKI Bogdanmiasto 9 795 9 452 099 0,10
PAWŁOWSKI Bogdanwieś 3 917 4 385 021 0,09
PAWŁOWSKI Bogdanobszar miejski 2 487 2 586 904 0,10
PAWŁOWSKI Bogdanobszar wiejski 915 1 115 626 0,08
PAWŁOWSKI Bogdanstatki 3 2 104 0,14
PAWŁOWSKI Bogdanzagranica 47 57 165 0,08
WAŁĘSA Lechmiasto 100 912 9 452 099 1,07
WAŁĘSA Lechwieś 43 043 4 385 021 0,98
WAŁĘSA Lechobszar miejski 23 529 2 586 904 0,91
WAŁĘSA Lechobszar wiejski 9 877 1 115 626 0,89
WAŁĘSA Lechstatki 36 2 104 1,71
WAŁĘSA Lechzagranica 1 193 57 165 2,09
WILECKI Tadeuszmiasto 15 242 9 452 099 0,16
WILECKI Tadeuszwieś 7 575 4 385 021 0,17
WILECKI Tadeuszobszar miejski 4 023 2 586 904 0,16
WILECKI Tadeuszobszar wiejski 1 818 1 115 626 0,16
WILECKI Tadeuszstatki 10 2 104 0,48
WILECKI Tadeuszzagranica 137 57 165 0,24
 

Zwycięzca według miejsca zamieszkania wyborcy
 
KandydatRodz. miejsca zamieszkaniaProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
KWAŚNIEWSKI Aleksandermiasto54,76
KWAŚNIEWSKI Aleksanderobszar miejski58,65
KWAŚNIEWSKI Aleksanderobszar wiejski54,65
KWAŚNIEWSKI Aleksanderstatki58,60
KWAŚNIEWSKI Aleksanderwieś49,31
KWAŚNIEWSKI Aleksanderzagranica31,33