Załączniki do protokołu:
 • załącznik pierwszy
 • załącznik drugi
 • WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIERWSZE głosowanie
  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  PROTOKÓŁ
  O WYNIKACH GŁOSOWANIA
  NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  PRZEPROWADZONEGO W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2000 R.

  1. Wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła w dniu 9 października 2000 r.

  2. Głosowanie przeprowadzono w 24 681 obwodach głosowania.

  3. Na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

  a) liczba uprawnionych do głosowania według spisów wyborców w chwili zakończenia głosowania:29 122 304
  b) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania:17 798 791
  c) liczba oddanych głosów:17 789 231
  d) liczba głosów ważnych:17 598 919
  e) liczba głosów nieważnych:190 312
  f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:


  1) GRABOWSKI Dariusz Maciej 89 002
  2) IKONOWICZ Piotr 38 672
  3) KALINOWSKI Jarosław 1 047 949
  4) KORWIN-MIKKE Janusz 252 499
  5) KRZAKLEWSKI Marian 2 739 621
  6) KWAŚNIEWSKI Aleksander 9 485 224
  7) LEPPER Andrzej 537 570
  8) ŁOPUSZAŃSKI Jan 139 682
  9) OLECHOWSKI Andrzej Marian 3 044 141
  10) Skreślony
  11) PAWŁOWSKI Bogdan 17 164
  12) WAŁĘSA Lech 178 590
  13) WILECKI Tadeusz Adam 28 805


  4. Zarzuty mężów zaufania: Obecny na posiedzeniu pełnomocnik Komitetu Wyborczego Janusza Korwin-Mikke, pan Dariusz Kos nie zgłosił zastrzeżeń.

  Przy sporządzaniu protokołu obecni byli członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:

  Przewodniczący
  Państwowej Komisji Wyborczej

  Ferdynand RYMARZ

  Zastępcy Przewodniczącego
  Państwowej Komisji Wyborczej

  (-) Jan KACPRZAK
  (-) Stanisław KOSMAL

  Członkowie
  Państwowej Komisji Wyborczej

  (-) Stefan JAWORSKI
  (-) Andrzej KISIELEWICZ
  (-) Andrzej MĄCZYŃSKI
  (-) Zbigniew SZONERT
  (-) Stanisław ZABŁOCKI
  (-) Tadeusz ŻYZNOWSKI

  Załączniki do protokołu:
 • załącznik pierwszy
 • załącznik drugi